As obrigas da última sentenza eran coñecidas no Concello e polos Técnicos, de feito presentáronse varios recursos ante o Xulgado amparados polos informes do Asesor Xurídico

As obrigas da última sentenza eran coñecidas no Concello e polos Técnicos, de feito presentáronse varios recursos ante o Xulgado amparados polos informes do Asesor Xurídico

No ano 2006 o Concello viviu a peor situación económica e de liquidez da súa historia, e o Goberno do PP tivo que elexir entre pagar nóminas ou pagar ás empresas. Cando se tramitou o Plan de Pago a Proveedores no ano 2012, onde se incluiron obrigas por mais de 8,5...