Finaliza o Plan de Saneamento 2014-16 cos obxectivos cumpridos e o PP solicita ó Pleno que se reduzcan o Imposto de Vehículos e o de Construccións a partir do ano 2017

Finaliza o Plan de Saneamento 2014-16 cos obxectivos cumpridos e o PP solicita ó Pleno que se reduzcan o Imposto de Vehículos e o de Construccións a partir do ano 2017

-O esforzo fiscal feito polos veciños de Ponteareas para o saneamento das Contas municipais e o pago de mais de 8 millóns € do Plan de Pago a Proveedores remata a finais deste ano 2016.  -O compromiso do PP coa veciñanza, no relativo ós impostos incrementados foi que...