O PP NON SE PRONUNCIARÁ SOBRE UNS NOVOS ORZAMENTOS MENTRES O GOBERNO LOCAL NON ACLARE O REQUIRIMENTO QUE LLE REALIZOU O MINISTERIO DE FACENDA

  • Villar: “Non podemos propoñer partidas orzamentarias, nin valorar onde facer os investimentos sen coñecer o estado real das contas. Se é certo que lles se obrigan a presentar un plan de axuste antes do 22 de marzo, falar agora de novos orzamentos non ten sentido”.
  • Villar considera que este documento ten que elaborarse co contexto real de endebedamento que ten agora mesmo o Concello e atendendo ás obrigacións que se esixiron desde o Ministerio de Facenda.

Ponteareas, 24 de febreiro de 2022.- O Grupo Municipal do PP considera que as presas do Goberno local por aprobar agora uns novos orzamentos están motivadas polo requirimento que acaba de realizar o Ministerio de Facenda, xa que Ponteareas figura como un dos 140 concellos que deberán presentar un Plan de Axuste antes do 22 de marzo para reducir os gastos e para facer fronte ás súas débedas con provedores.

Villar: “Teñen unha advertencia do Ministerio de Facenda sobre incumprimentos, non nos dan explicacións, nin documentación que o desminta, convócannos para dentro de quince días a unha comisión que nós pedimos, non nos entregan a información e agora envíannos un borrador do Orzamento para que acheguemos iniciativas en sete días, antes de dita comisión”.

O PP considera que “o tirón de orellas que recibiron do Ministerio de Facenda, Goberno PSOE, significa que este concello atópase en situación de falta de pagamento e risco de quebra. Por tanto, mentres non se aclare e explíquese esta situación, mentres non se nos mostre o Plan de Axuste, co que terán que recortar gasto, para poder facer fronte ao pago destas facturas pendentes, nós non podemos valorar nin propoñer ningunha partida orzamentaria. Non se pode falar de novos orzamentos sen liquidar as contas pendentes e os requirimentos de Facenda”.

O PP considera que o Bipartito entrou nunha espiral de endebedamento e que agora mesmo xa son máis de 14 millóns de euros os que ten comprometidos en préstamos o Concello de Ponteareas, diñeiro que deberá ser devolto no próximos quince anos, o que dificulta seguir facendo investimentos no pobo. “Gástanse o que non teñen. Están a recadar máis que nunca pero non lles chega. A xestión económica financeira deste Concello é nefasta”.