O BIPARTITO AUMENTA A PRESIÓN FISCAL AOS VECIÑOS E RECADA MÁIS DE 7,7 MILLÓNS DE EUROS NO ANO 2020

  •  Os datos máis rechamantes analizados polos populares, no pleno da Conta Xeral,  son o aumento de a  recadación do IBI, da recollida do lixo e a excesiva recadación por sancións de tráfico.
  • Ademais tamén se informou da falta de investimento por parte do bipartito, “deixaron sen executar o 81% do orzamento”. ·Os Informes da Interventora municipal son demoledores, advertindo do endebedamento, das contratacións irregulares e da concesión de subvencións directas “a dedo”.  

Ponteareas, 29 de outubro de 2021.- O Grupo Municipal do PP lamenta os datos negativos da conta Xeral e solicita “cabeza e sentidiño” ao bipartito en relación ao gasto e á recadación.

Precisamente, os populares criticaron o aumento da presión fiscal sobre os veciños nun ano de pandemia como foi 2020. “Mentres no 2013 a recadación era de 5,8 millóns, en pleno ano 2020 coa crise que supuxo a Covid, o Estado de Alarma e as restricións, vostedes recadan ata 7,7 millóns de euros. Deixaron os petos dos ponteareáns tremendo”.  

Por outra banda, os populares deixaron claro que non podían apoiar esta conta porque en materia de ingresos e gastos hai un “descontrol absoluto” tal e como reflicten os informes da interventora. “Incrementáronse todos os gastos correntes, é unha tendencia que vemos ano tras ano, este 2020 chegamos aos 7,19 millóns de euros. Este aumento non se traduce en melloras dos servizos para os veciños, por tanto descoñecemos en que se está gastando o bipartito este diñeiro. Parte deste aumento do gasto é froito da subida salarial executada polo bipartito neste mandato. O PP fixo unha numeración dalgúns desaxustes que indica a Interventora municipal, como máis de 300.000 euros en obrigacións de pago que estaban sen contabilizar e agora aparecen como gasto, 500.000 euros que din van cobrar e é falso, porque se corresponden a saldos erróneos e duplicados en contabilidade que están sen depurar.  

O peor de todo para os populares é que aínda con todo o diñeiro do mundo son incapaces de executar os investimentos. O bipartito recibiu axudas de todas as administracións e aínda así adquiriu múltiples préstamos (por máis de 14 millóns de euros) que endebedaron ao Concello de Ponteareas para os próximos vinte e cinco anos. O investimento realizado non é acorde coa dispoñibilidade de diñeiro que ten o bipartito. “De 13,5 millóns de euros existentes en orzamento só executaron 2,6 millóns, un 81% menos. Que estiveron facendo? Lémbrolles que hai investimentos que non poden esperar”, advertiulles a portavoz Belén Villar, facendo referencia aos 300.000 euros reservados para rehabilitar os centros culturais , varias partidas para o saneamento das parroquias, os 200.000 euros para impulsar o Plan parcial dá Lomba ou para o mantemento de instalacións municipais como a Residencia pola que o Concello xa foi multado, a Escola Infantil á que lle pecharon 29 prazas, a cuberta da piscina que necesita cambiarse ou o Auditorio que está pechado desde hai un ano”  

Para o PP, o bipartito viviu de rendas ata 2016, aproveitando o Plan de Axuste realizado no Goberno en minoría do PP, plan que non apoiaron pero que tampouco cambiaron cando gobernaron, e agora entraron no camiño equivocado de malgasto e así llo manifestan os diferentes informes da Interventora Municipal “Leva dous anos advertíndolles de que existen erros, datos negativos, perdas, inestabilidade, incumprimentos e moitas outras cousas que este bipartito decidiu obviar. Eles practican a política de gastar e que pague o pobo”.