OS TÉCNICOS INFORMARON O BIPARTITO, EN OUTUBRO DE 2020, DO PERIGO E DETERIORO DA CUBERTA DO AUDITORIO, PERO SEGUÍRONO MANTENDO ABERTO

  • O Concello segue sen actuar e as asociacións e veciños esixen unha solución urxente para poder facer uso das instalacións coa maior seguridade.
  • “Os problemas non se solucionan pechando o auditorio, necesitan aprobar urxentemente un plan de reforma ou o que sexa necesario para poder abrir esta infraestrutura”.  

Ponteareas, 20 de maio de 2021.- O Grupo Municipal do PP denuncia que o auditorio municipal leva meses pechado sen que o Goberno local movera un só papel ou proposto unha solución urxente para que a instalación poida funcionar con normalidade.

 “Necesítase unha solución xa. Non esquezamos que este espazo é utilizado por multitude de asociacións e moitos veciños reclaman a súa apertura. Na situación de pandemia na que estamos, manter só aberto o espazo multiusos, que é moito máis pequeno, é unha irresponsabilidade e unha inxustiza”.

O PP esixe que de forma urxente infórmese á oposición dos problemas reais, do plan de mantemento dos últimos anos e de que medidas pensan tomar de forma urxente para que a instalación recupere o seu funcionamento.  “Falan de falta de mantemento, de caruncho na madeira, de estruturas danadas, son danos que non se producen dun día para outro, hai que actuar no momento no que se coñecen os problemas e non só optar por pechar e esperar a ver que pasa. Están a esperar a que caia o teito?”.

O PP, que solicitou hai meses, os informes técnicos existentes que advertían de falta de seguridade e que recollían algúns dos danos materiais existentes, manifesta que nun documento elaborado a mediados de outubro de 2020, advírtese, por parte da técnica de que “ mentras sigan existindo filtracións de auga dende ou exterior, en especial sobre ou falso teito dá sala de butacas, non pódese garantir a estabilidade do resto do falso teito». E posteriormente en novembro de 2020, a mesma técnica informa «ou estado do teito de escaiola está a empeorar, perdendo cada vez máis a súa estabilidade en certas zonas, ou cal se lle notifica a alcaldesa en funcións doa Cristina Fernández», » avísase para que limiten ou paso a esa zona».   

O PP considera moi grave que sete meses despois non se propoñan solucións e que ademais, con estas advertencias de técnicos municipais fixeron en outubro e novembro de 2020, permitiuse celebrar actos no auditorio ata fai menos de tres meses.

“Desde o primeiro momento, a alcaldesa en funcións foi informada da situación, polo que sabía desde outubro de 2020 o perigo en facer uso desa instalación. Non se entende que seguisen permitindo celebrar alí actos, sobre todo nos meses de Nadal, poñendo en perigo aos alí presentes”.

O PP lembra que non se achegaron datos en materia de mantementos realizados, polo menos no últimos seis anos de goberno bipartito, “tampouco se nos informou da conveniencia de instalar carpas e estruturas de iluminación na superficie do teitado, tal e como se fixo por parte deste bipartito, podendo afectar gravemente á cuberta e ser motivo das filtracións”, lamentan.