Represas e o seu goberno tripartito perden axudas de máis de 65.500 euros pola súa falta de xestión en materia de Igualdade

-A Xunta concedeu en 2015 unha axuda da cal o goberno local recibiu un anticipo de 32.000 euros que agora son devoltos, con intereses, pola falta de xestión do alcalde e a concelleira responsable.

 

 -O alcalde ditou unha resolución onde recoñece que non se achegaron as fichas necesarias para poder xustificar a subvención e resolve devolver o anticipo da axuda máis dous mil euros de intereses.

 

Ponteareas, 5 de outubro de 2018.- O PP denuncia a perda de catro subvencións que outorgou a Secretaría Xeral de Igualdade para a promoción do Centro de Información ás Mulleres de Ponteareas (CIM) e para medidas de conciliación. Catro subvencións que sumaban máis de sesenta e cinco mil euros e que perdéronse por non completar a xustificación das mesmas e non presentar a documentación nos prazos requiridos.

O PP considera unha tomadura de pelo por parte deste goberno tripartito perder varias axudas tan importantes para o desenvolvemento do CIM, (Centro Información Muller Ponteareas). “As axudas foron concedidas para 2015 e para 2016. No ano 2016 foron 16.800 euros de axuda para campamentos de conciliación. No ano 2015 perderon 48.732,44 euros por non xustificar correctamente os importes que a Xunta concedeulles para a promoción da Igualdade, para o mantemento do CIM e para conciliación.”

Na axuda do ano 2015 as bases prevían un pago anticipado do 75% da contía concedida. Fíxoselles un anticipo da mesma por un importe de trinta e dous mil euros. Finalmente, non se entregou a documentación por parte do Concello, polo que o diñeiro debía ser rembolsado. Ante a tardanza na devolución xeráronse xuros de demora por valor de dous mil euros”.

A maiores o PP descoñece tamén os motivos de porqué perdeuse unha segunda axuda de case cinco mil euros para campamentos de conciliación. “ Represas ten que explicar que pasa na concellería de Benestar Social e Igualdade porque non é a primeira vez que é palpable o mal funcionamento da mesma. “Non esquezamos que Represas configurou o seu goberno dando unha dedicación especial á concelleira que xestiona devandito departamento”.