Teléfono (obligatorio)


    En cumprimiento do Regulamento (UE) 679/2016, o Partido Popular de Ponteareas informa de que se vostede consinte, os seus datos pasarán a formar parte dun ficheiro do Partido Popular cuxa finalidade é realizar todos os trámites administrativos necesarios para dar cumprido ao obxecto de obtención dos datos. Vostede garantiza que os datos aportados son verdadeiros, exactos, completos e actualizados, sendo responsable de calquera dano ou prexuizo, directo ou indirecto, que puidera ocasionarse como consecuencia do incumprimento de tal obligación. Poderá exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e/ou oposición, remitindo unha comunicación á dirección de correo electrónico sede@ppponteareas.es ou mediante escrito coa referencia “Protección de Datos”, xunto coa fotocopia do seu DNI ao seguinte enderezo: Rúa Vidales Tomé, 1 - baixo 3 - 36860 (Ponteareas-Pontevedra).

    [X] Acepto as condicións de tratamento de datos e privacidade. Se non acepta, non poderá enviar a formulación de inscrición.